AR/AB

Návod pro zobrazení instalace

1. Vyber si platformu pro zobrazení efektu (vyber tlačítkem pod návodem)

2. Načti efekt (vyžaduje přístup k internetu)

 3. Rozhlédni se telefonem po místnosti, dokud se na displayi nezobrazí barokní kytice

4. Umísti kytici na zaměřovací terč uprostřed místnosti

5. Klikni na display pro umístění efektu (opětovným kliknutím můžeš efekt přemístit)

6. Rozhlédni se/projdi se po místnosti